För kännedom

I Patriks frånvaro har Lotta Ylioja gått in som tf Ordförande detta gäller tills Patrik är…