Övriga förtroendeuppdrag

Intresserad av att bli förtroendevald? anmäl ditt intresse här via vår  mejl
Uppdrag Namn Avdelning Telefon E-post
Studieorganisatör Ann-Charlotte Ylioja Skiftlag 3   E-post
Studieombud Erika Rung Skiftlag 4   E-post
Bolagsstyrelsen Mounir Rabhi Hallner Skiftlag 5   E-post
Bolagsstyrelsen ersättare Ismo Hietala      
Jämställdhetsansvarig Christina Iversen Skiftlag 1   E-post
Ungdomsansvarig Vakant      
EWC Ordinarie Mounir Rabhi Hallner Skiftlag 5   E-post
EWC Ersättare Erika Rung      
Försäkringsinformatör Ann-Charlotte Ylioja Skiftlag 3   E-post
Försäkringsinformatör Pekka Ylioja   073-429 09 28 E-post
AVK Robin Hedlund Skiftlag 4   E-post
AVK Vakant      
AMK Pekka Ylioja     E-post
AMK Ann-Charlotte Ylioja      
Rehabansvarig Vakant      
Rehabansvarig Vakant      
         
         
         
         
         
         
         

AVK = Arbetsvärderingskommitté. EWC = Europeisk företagsråd . AMK = Arbetsmiljökommittén