Övriga förtroendeuppdrag

Intresserad av att bli förtroendevald? anmäl ditt intresse här via vår  mejl
Uppdrag Namn Avdelning Telefon E-post
Studieorganisatör Camilla Gustavsson Skiftlag 3   E-post
Studieombud       E-post
Studieombud       E-post
Studieombud       E-post
Studieombud       E-post
Studieombud       E-post
Bolagsstyrelsen Mounir Rabhi Hallner Skiftlag 5   E-post
Jämställdhetsansvarig Christina Iversen Skiftlag 1   E-post
Ungdomsansvarig       E-post
EWC Ordinarie Patrik Jonsson Utlastningen   E-post
EWC Ersättare Mounir Rabhi Hallner Skiftlag 5   E-post
Försäkringsinformatör Patrik Jonsson Utlastningen   E-post
Försäkringsinformatör Ann-Charlotte Ylioja Skiftlag 3 073-429 09 59 E-post
Försäkringsinformatör Pekka Ylioja Skiftlag 3 073-429 09 28 E-post
Försäkringsinformatör Peter Jonasson Skiftlag 4   E-post
AVK Robin Hedlund Skiftlag 4   E-post
AVK Pekka Ylioja Skiftlag 3 073-429 09 28 E-post
RFV Pekka Ylioja Skiftlag 3 073-429 09 28 E-post
         
         
         
         
         

RFV = Regionalt förtroendevald . AVK = Arbetsvärderingskommitté. EWC = Europeisk företagsråd .