Styrelsen

Intresserad av att bli förtroendevald? Anmäl ditt intresse här via vår mejl
Uppdrag Namn Avdelning Telefon E-post
Ordförande Patrik Jonsson Utlastningen 073-429 09 59 E-post
Vice Ordförande Ann-Charlotte Ylioja Skiftlag 3 E-post
Sekreterare Camilla Gustavsson Skiftlag 3   E-post
Ledamot Robin Hedlund Skiftlag 4   E-post
Ledamot Stefan Wahrendorf Skiftlag 4 070-300 28 94 E-post
Ledamot Christina Iversen Skiftlag 1   E-post
Ledamot Mounir Rabhi Hallner Skiftlag 5   E-post
Ledamot Erika Rung Skiftlag 4  
Suppleant Leif Kuhlin Skiftlag 4   E-post
Suppleant Patrik Andersson Skiftlag 4   E-post
Suppleant Camilla Gustavsson Skiftlag 3   E-post
Suppleant Conny Persson Skiftlag 5   E-post
Suppleant Pekka Ylioja Skiftlag 3 073-429 09 28 E-post
Suppleant Ismo Hietala Underhåll 073-429 08 79 E-post