Styrelsen

Intresserad av att bli förtroendevald? Anmäl ditt intresse här via vår mejl
Uppdrag Namn Avdelning Telefon E-post
Ordförande Erika Rung Skiftlag 4  
Ledamot Lotta Hedell Skiftlag 3 E-post
Ledamot Leif Kuhlin Skiftlag 4 070-241 76 96 E-post
Ledamot Robin Hedlund Skiftlag 4   E-post
Ledamot Stefan Wahrendorf Skiftlag 4 070-300 28 94 E-post
Ledamot Christina Iversen Skiftlag 1   E-post
Ledamot Mounir Rabhi Hallner Skiftlag 5   E-post
 
Suppleant Git Ljungqvist 2-skift    
   
Suppleant Camilla Gustavsson Skiftlag 3   E-post
Suppleant Conny Persson Skiftlag 5   E-post
Suppleant Ismo Hietala Underhåll 073-429 08 79 E-post