Gravida

Ett utdrag ur AMK protokollet.

Bullermätning genomfördes under vårvintern ur perspektivet gravida och ammande arbetstagare. Anställda kan söka ersättning från Försäkringskassan så snart de har kännedom om graviditet.

Mvh Pekka Ylioja