Skyddsombud

LIVS-klubbens skyddsombud

Intresserad av att bli skyddsombud? anmäl ditt intresse här via vår mejl
Område
Namn
E-post
Telefon
Huvudskyddsombud Pekka Ylioja E-post 073-429 09 28
Vice HSO Stefan Wahrendorf E-post 070-300 28 94
Utlastning/transport PJ/PB
Mekverkstad/Förråd
El-avdelningen
Provbageri Pekka Ylioja E-post 073-429 09 28
Kvarn skiftlag 3 Elmer Lindström E-post 073-049 78 70
Kvarn skiftlag 4 Per-Erik Larsson E-post 070-609 85 51
Skiftlag 1 TI E-post  
Skiftlag 1 Leif Kuhlin E-post  
Skiftlag 2 SB E-post  
Skiftlag 2 E-post  
Skiftlag 3 Barbro Kempe E-post  
Skiftlag 3 Ann-Charlotte Ylioja E-post 073-429 09 59
Skiftlag 4 RH E-post
Skiftlag 4 Patrik Andersson E-post  
Skiftlag 5 Inga-Lill Karlsson E-post  070-652 86 39
Skiftlag 5 E-post