Skyddsombud

Intresserad av att bli skyddsombud? anmäl ditt intresse här via vår mejl

                                                                                                 

Uppdrag Namn Avdelning Telefon E-post
HSO Peter Hedell HSO Kontoret 073-429 09 28 E-post
SO Daniel Kjellberg Skiftlag 1    
SO Tony Iversen Skiftlag 1   E-post
SO Patrik Jonsson Skiftlag 1   E-post
SO Siri Byström Skiftlag 2   E-post
SO Elmer Lindström Kvarn/lag 3  073-049 78 70 E-post
SO Barbro Kempe Skiftlag 3   E-post
SO/RSO Stefan Wahrendorf Skiftlag 4 070-300 28 94 E-post
SO Leif Kuhlin Skiftlag 4   E-post
SO Pierre Berg Utlastning   E-post
SO Ismo Hietala Underhåll/El-Mek 073-429 08 79 E-post
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

HSO = Huvudskyddsombud RSO = Regionalt skyddsombud