Gravida

Ett utdrag ur AMK protokollet. Bullermätning genomfördes under vårvintern ur perspektivet gravida och ammande arbetstagare. Anställda…